REHABILITACJA NIEMOWLĄT

Jak wygląda pierwsza wizyta z noworodkiem?

Jak należy się do niej przygotować?

Wizyta u fizjoterapeuty powinna być wpisana w kalendarz wizyt kontrolnych z dzieckiem od pierwszych tygodni po urodzeniu. Zdecydowana większość dzieci nie wymaga żadnej interwencji fizjoterapeutycznej. Wystarczy tylko przekazanie rodzicom przyjaznej rozwojowi maluszka pielęgnacji i przy czynnościach dnia codziennego.

Plastyczność naszego układu nerwowego jest tak dobra, że nawet niedojrzały układ nerwowy szybko adoptuje się w sposób prawidłowy do nowego środowiska i dalszy rozwój psychoruchowy przebiega harmonijnie i bez zakłóceń. Jednak pewna grupa dzieci, która ma trudniejszy start w życie, dzieci urodzone zbyt wcześnie, lub trochę później, dzieci z porodów  wielogodzinnych, lub te które właściwie „wskoczyły” w ten świat, dzieci urodzone przez cesarskie cięcie, dzieci urodzone przy pomocy innych metod, powinna na wizycie kontrolnej u fizjoterapeuty pojawić się.

Pierwsza wizyta obejmuje:

  • Oglądanie maluszka, jest to moment w którym dziecko jeszcze ubrane ma szanse zaprezentować się z jak najlepszej strony. Pokazać wszystkie swoje umiejętności. Wtedy również dopytuje rodziców o pewne zachowania dziecka, umiejętności. Czasami nowa sytuacja w gabinecie onieśmiela dziecko i nie pokazuje Ono całego wachlarza umiejętności. Jest to tez ten czas kiedy oceniam dziecko co do wieku rozwojowego. Mówię rodzicowi na jaki wiek rozwoju motorycznego oceniam maluszka. Jest to tzw ocena ilościowa. Następnie dzidziusia rozbieramy do pieluszki i oceniam jakość ruchu i motoryki spontanicznej. Ocenę odnoszę  do ontogenezy, idealnej motoryki spontanicznej.  Czyli do idealnego rozwoju motorycznego zapisanego w naszych genach. Każde dziecko ma zaprogramowany taki sam cykl rozwoju. Oczywiście dużo mówi się, ze każde dziecko rozwija się inaczej, ale w odniesieniu do zaprogramowanego genetycznie toku rozwoju oznacza to ze w populacji dzieci zdrowych kolejne etapy rozwoju motorycznego pojawiają się z niewielka rozpiętością w czasie pomiędzy dziećmi.
  • Omówienie z rodzicem wszystkiego co jest prawidłowe w rozwoju jego dzidziusia. 
    Od głowy.  Aż po stopy. Omówienie sfer, które być może wymagają więcej wsparcia w pielęgnacji lub terapii. Jeżeli dziecko wymaga terapii, określam dla siebie i przede wszystkim rodzica cel bliższy i cel dalszy. Mowie nad czym skupiamy się w pierwszej kolejności i jakie zmiany chce widzieć już po pierwszej terapii. Określony zostaje również cel dalszy terapii. Czyli to do czego ostatecznie będziemy dążyć w czasie kolejnych spotkań.

 

W czasie spotkania również pokazuje rodzicom sposoby obracania dziecka w czasie zabiegów pielęgnacyjnych, jak podnosić i nosić. Omawiam też zabawy adekwatne do wieku dziecka, zabawy i umiejętności, które już powinno mieć opanowane, a które mogą być sytuacją  nie do „przejścia” dla dziecka w danym wieku.

Vojta

Metoda określana często jako metoda neurofizjologiczna, co oznacza że ma podstawy w neurologii połaczonej z prawidłowym rozwojem człowieka oraz ,że nie bazuje na żadnych biernych ruchach, a tylko na aktywnych. Cała terapia stanowi zobrazowanie funkcjonowania mózgu. Nasza motoryka jest ściśle związana z pracą mózgu. Prof Vojta odkrył wzorce ruchowe, będące warunkiem prawidłowej lokomocji człowieka. Każdy z nas ma te wzorce zapisane w ośrodkowym układzie nerwowym, czyli mózgu.

Metoda Vojty od strony wykonania technicznego opiera się na tzw prawidłowym wyzwoleniu stref w określonym kompleksie koordynacyjnym.

Praca ta metoda ma za zadanie uaktywnienie neuromotoryczne pacjenta. W terapii wykorzystujemy ściśle określone pozycje, a do motywacji ruchu korzystamy z 9 stref wyzwalania, czyli punktów na ciele pacjenta. Każda terapia jest dobrana indywidualnie do pacjenta. Każda pozycja, strefy wyzwalania są dobrane indywidualnie.

Terapię prowadzi rodzic w domu po instrukcji danej przez terapeutę. Terapeuta wybiera pozycje i strefę indywidualnie dla każdego pacjenta i uczy rodzica które wzorce cząstkowe z pełnego kompleksu odruchowej lokomocji musi obserwować, aby wiedzieć że ćwiczenie jest wykonywane poprawnie. Spotkania z terapeuta początkowo mogą odbywać się 2 razy w tygodniu, potem raz w tygodniu i rzadziej. Na każdym spotkaniu omawiane są postawy dziecka, zmiany, jeśli dziecko wymaga to zmiana ćwiczenia.

 

WIEK DZIECKA :

CZĘSTOTLIWOŚĆ ĆWICZEŃ :

Dzieci do pierwszego roku życia

4 x dziennie

(sesja nie dłużej niż 15 minut.)

Dzieci starsze 

1 – 3 razy dziennie.

Początek terapii

Po 2 minutach terapii